fAKT odobrio finansijsku podršku za još 3 OGD


This post is also available in: enEnglish

Odlukom fAKT-ove Komisije za dodjelu grantova, nakon razmatranja prijava za učešće u Pozivu programa finansijske podrške De Facto Active (održan sastanak Komisije u petak, 21. aprila 2017. godine.), finansijska podrška je odobrena za još 3 organizacije građanskog društva (OGD), u ukupnom iznosu od 23.690,00 eura. Ovo je bio drugi interni Poziv za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima za one OGD koje u prvoj rundi nijesu dobile podršku (14 OGD).

Program “De facto Aktivni”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, podržan je kroz IPA 2014 Instrument za civilno društvo, finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Članovi komisije su odabrali sledeće OGD za finansijsku podršku:

Br. ORGANIZACIJA GRAD NAZIV PROJEKTA € IZNOS
1 Udruženje Rastimo zajedno Danilovgrad Zanatska radionica osoba sa invaliditetom 6,500.00
2 Omladinski kulturni centar  OKC Herceg Novi Za novi gradski HUB 8,700.00
3 Mestar & Furesta Kotor Računajte na nas 8,490.00
UKUPNO      23.690,00

ODG su potpisale ugovor sa fAKT-om i počinju sa realizacijom projekata 15. maja 2017. godine.