Filantropija


This post is also available in: enEnglish

Govor na dodjeli nagrade za filantropiju ISKRA g-dina Andre Lisa (Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori)
Kraljevsko pozorište Zetski dom, Cetinje, 28. novembra 2014. godine.

Uvaženi gradonačelniče Bogdanoviću,
Poštovana gospođo Boljević,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi da počnem ovaj pozdravni govor citirajući jednog od osnivača Evropske unije, Roberta Šumana, koji je dao jednu moćnu izjavu koja bi trebalo da nas inspiriše i danas: „Evropa će se izgraditi iz konkretnih dostignuća koja će prije svega omogućiti iskrenu solidarnost.“

Čast mi je i zadovoljstvo što sam pozvan da otvorim ovu važnu svečanost, ne samo zbog toga jer smo u Prijestonici Cetinje, sa našim partnerima iz Fonda za aktivno građanstvo i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, već i zbog same teme ove ceremonije.

Ovo ne kažem iz kurtoazije – kao predstavnih Evropske unije, iskreno vjerujem da budućnost Crne Gore, Evrope i cijelog svijeta, u mnogome zavisi od mjere u kojoj naša društva mogu pokazati solidarnost.

Filantropija nas uči da budemo odgovorni prema našoj zajednici; omogućava nam da gledamo van granica razlika predrasuda. Filantropija – od grčkih riječi „phílos“ i „ánthrôpos“, znači ljubav prema čovječanstvu – a ta ljubav se može pokazati u različitim oblicima pružajući podršku onima kojima je najviše potrebna.

Filantropija je u središtu solidarnosti, a solidarnost je jedan od temelja Evropske unije i njenih aktivnosti. Dozvolite mi da citiram Član 2 Lisabonskog ugovora:

Evropska unija „se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Ove vrijednosti su zajedničke svim državama članicama, u društvu u kome preovladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.“

Upravo zahvaljujući solidarnosti, naša Unija je uspjela da se rodi iz pepela ratom razorene Evrope i uspjela da izraste iz zajednice 6 zemalja u Uniju 28 država članica. Ali, kada govorimo o filantropiji, ne govorimo o riječima, već o djelima.

Da bih Vam ukazao na jedan primjer EU solidarnosti na djelu, želim da se osvrnem na Fond solidarnosti EU koji je uspostavljen kako bi odgovorio većim prirodnim katastrofama. Fond je osnovan kao odgovor na teške poplave koje su zadesile srednju Evropu na ljeto 2002.godine, kako bi se izrazila evropska solidarnost regijama pogođenim ovom katastrofom. Od tada, Fond se koristio za pomoć u 63 slučaja u 24 evropske zemlje koje su dobile podršku u ukupnom iznosu od preko 3.7 milijardi eura. Ta solidarnost je jasno iskazana i kada su Srbija i Bosna i Hercegovina bile teško pogođene poplavama ove godine.

Instrument za civilno društvo, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, je još jedan primjer politike putem koje EU promoviše solidarnost. Zadovoljstvo mi je što se ova ceremonija dodjele nagrada za filantropiju odvija pod pokrićem Evropske unije kroz projekat „ZNAK za održivost“, koji se finansira kroz ovaj instrument.

Filantropija se ne javlja uvijek instinktivno ili spontano – nju treba ohrabrivati i promovisati. Vaše inicijative zaista doprinose većem građanskom aktivizmu, promovišu korporativnu društvenu odgovornost, i pomažu u stvaranju pogodnijeg ambijenta za razvoj filantropije.

Da zaključim, želim da naglasim da duboko cijenim sve filantrope koji su prisutni ovdje i da se zahvalim organizatorima ovog događaja. Želim takođe da čestitam ovogodišnjim dobitnicima nagrada za filantropiju i da ohrabrim sve nas da budemo odgovorniji prema našim zajednicama u svijetu koji svi dijelimo.

Kao što je Predsjednik Van Rompej rekao prošlog mjeseca povodom prijema nagrade Žan Mone – jednog od očeva Evrope: „U srcu aktivnosti Žan Monea, uvijek je ključno mjesto zauzimao koncept solidarnosti, iskrene solidarnosti sadržane u konkretnim aktivnostima…sa ciljem mijenjanja sudbine svijeta…Naša međuzavisnost (u Evropi) danas nije ništa drugo nego upravo ta konkretnaiI opipljiva solidarnost…“.