Najave događaja za januar 2017


This post is also available in: enEnglish

Odred izviđača Njegoš

Akcija: Eko patrola

Odred izviđača Njegoš, nastavlja aktivnosti u okviru Eko patrole na Marezi, koje se u ovom dijelu odnose na provjeru sređenih lokacija. Akcija uređenja koja je realizovana 14 januara, nastavlja se krajem mjeseca, tačnije 21-og obilaskom terena i uređenjem navedene lokacije.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije: Mareza 14.01. – 21.01.2017

Akcija: Briga o vrtu

Priprema bašte za proljećnu sjetvu, takođe u organizaciji odreda izviđača „Njegoš“, biće održana 28.januara u okviru baštenskog kompleksa „Ekologika“ na Marezi.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije: Bašta Ekologika Mareza/28.01.2017

Građanska inicijativa mladih Rožaje

Akcija: Obilazak i uređenje planinarske staze

Ukoliko vremenski uslovi budu primjereni, Građanska inicijativa mladih iz Rožaja, za 21.januar, planirala je obilazak i uređenje planinarske staze, kao i eventualne popravke na postavljenoj turističkoj signalizaciji na stazi do Bandžovog Planinarskog doma.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije: Bandžov -Planinarski dom-Dermandoo / 21.01.2017.u 11h (ukoliko vremenski uslovi dozvole)

Akcija: Posjeta muzeju i organizovanje izložbe fotografija u galeriji zavičajnog muzeja „Ganića kula“

Sa ciljem očuvanja zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa u opštini Rožaje, za 28 januar, zakazana je posjeta zavičajnom muzeju „Ganića kula“ i postavka izložbe starih crnobijelih fotografija kule i drugih objekata koji su sačuvani samo na fotografijama.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije: Zavičajni muzej „Ganića kula“Rožaje / 28.01.2017.god.

Centar za mlade Proactive

Akcija: Distribucija promotivnog materijala predstavnicima Glavnog grada, mladima, predstavnicima NVO-a, prezentacije, gostovanja u medijima.

Centar za mlade „Proaktiv“ u drugoj polovini januara, planira prezentaciju i dijeljenje promotivnog materijala o javnim prostorima sa ciljem upoznavanja javnosti zašto je važno prepoznati koji su zatvoreni javni prostori, kako ih možemo koristiti i koje se sve aktivnosti mogu u okviru istih realizovati.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije:  Podgorica (centralna gradska mjesta, kancelarije, škole, fakulteti, takođe na prezentacijama u Info centru i mjesnim zajednicama) /druga polovina januara

Akcija: Prezentacije za predstavnike Glavnog grada, privrednih društava, institucija i drugih zainteresovanih za aktivnosti projekta kako bi se uključili u projektne aktivnosti.

Organizovanje prezentacija o projektu i mogućim aktivnostima u zatvorenim javnim prostorima. Na sastancima se predstavlja ideja projekta i promotivni materijal.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije:  Podgorica (kancelarije, takođe na prezentacijama u Info centru)/druga polovina januara

Udruženje roditelja „Puževa kućica“

Akcija: Uručivanje zahvalnica i suvenira

Uručivanje zahvalnica i suvenira koje su izradili članovi udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ iz Budve, najvećim donatorima koji su podržali akciju kupovine Behringerovog digitalnog seta, biće održano poslednje sedmice januara mjeseca.

Mjesto, datum i vrijeme realizacije:  Vukšić DOO, Diamond design DOO, Galop inženjering DOO / Od 15.01.2017. do 31.01.2017.